SKYL PENSLEN MELLEM HVERT FARVESKIFT

PRØV DENNE LILLE ØVELSE

1. GUL STÆRKERE END BLÅ
2. GUL SVAGERE END BLÅ
3. GUL OG BLÅ ENS STÆRKE
4. GUL OG BLÅ ENS SVAGE
 
 
Prøv med den blå farve først 
 
SE HVOR MANGE TONER MAN FÅR MED KUN TO FARVER!

FARVEBLANDINGERNE VIL VARIERE MEGET AFHÆNGIG AF FARVERNES INDBYRDES STYRKE I FORHOLD TIL HINANDEN.

DET BEDSTE RESULTAT OPNÅS, NÅR MAN BENYTTER FARVER DER LIGGER LANGT FRA HINANDEN. FARVER DER ER "FAMILIÆRE" F.EKS. BRÆNDT SIENNA OG OKKER VIL IKKE GIVE SÅ FORSKELLIGE FARVETONER SOM F.EKS. BRÆNDT SIENNA OG ULTRAMARIN , DER LIGGER LANGT FRA HINANDEN.